Home

Beƫindiging Stichting DWN Service (DWN)

Achtergrond

Stichting DWN Service (DWN) is in 2003 opgericht om de geloofsgemeenschap Christelijke Gemeente Nederland (CGN) financieel te ondersteunen. Voor dit doel nam DWN projecten aan, die uitgevoerd werden door vrijwilligers van CGN. De opbrengsten van deze projecten kwamen ten goede aan de CGN gemeenten.

In de afgelopen 20 jaar is op deze manier een groot aantal uiteenlopende projecten uitgevoerd voor klanten in binnen- en buitenland, zoals inventarisaties, tuinonderhoud, schoonmaak, vertaalwerk, verkeerstellingen, catering, montagewerk, evenementenondersteuning en nog veel meer. Veelal eenvoudig werk, waarbij vele handen ingezet konden worden.

Ontwikkelingen

In de loop van de jaren is door meerdere omstandigheden de behoefte aan een organisatie zoals DWN nogal veranderd. DWN heeft daarom aan de plaatselijke geloofsgemeenschappen gevraagd in hoeverre zij in de toekomst nog gebruik zouden willen maken van de diensten van DWN.

Uit de reacties blijkt dat de gemeenten verwachten dat zij slechts op zeer beperkte schaal gebruik zullen blijven maken van DWN.

Conclusie: Opheffing van DWN

Gelet op het bovenstaande heeft het bestuur op 21 juni 2023 besloten om DWN binnenkort te ontbinden. Het bestuur zal in de komende maanden zorgdragen voor de ontbinding en vereffening van DWN. Het verwachte batig saldo zal worden uitgekeerd aan stichting Christelijke Gemeente Nederland (CGN).

Het bestuur dankt haar klanten voor de goede samenwerking en het vertrouwen. Verder dankt het bestuur de vrijwilligers die zich met zoveel enthousiasme en plezier hebben ingezet voor DWN en haar projecten. Daardoor heeft DWN in de afgelopen jaren een waardevolle financiƫle bijdrage kunnen leveren aan de geloofsgemeenschap.

Vragen?

Neemt u voor vragen over dit bericht gerust contact op met het bestuur, bij voorkeur via info@dwn.nl of anders telefonisch via 085-3037422.

Het bestuur van stichting DWN Service,

 

M.A. Borst (voorzitter)

P.K. Dekker (penningmeester)

G.R. Kobes (secretaris)