Historie DWN

Indrukwekkende groei

Sinds 2002 is DWN (toen nog DWN Service) als stichting fondswerver voor CGN. Vanaf het prille begin zijn er allerlei werkzaamheden uitgevoerd door vrijwillige medewerkers met als doel fondswerving. De activiteiten bestonden aanvankelijk uit in- en ompakwerkzaamheden en voorraadinventarisaties.

Gaandeweg is DWN als organisatie gegroeid en heeft zij zich in een aantal werkzaamheden gespecialiseerd, waaronder schoonmaakwerk en voorraadinventarisaties.

Bijzondere maatschappelijke positie

DWN neemt in het maatschappelijk verkeer een bijzondere positie in. Omdat ze als vrijwilligersorganisatie fondsen werft voor een Algemeen Nut Beogende Instelling heeft zij een speciale fiscale positie, waarbij zij geen loonbelasting verschuldigd is. Bij haar start heeft DWN zorgvuldig vooroverleg gehad met de Belastingdienst waarbij zij schriftelijke goedkeuring heeft gekregen voor haar werkwijze.

Ophef

In 2009 ontstond maatschappelijke ophef over de fiscale positie van DWN. Ondanks eerdere goedkeuring vond de Belastingdienst het vanwege de maatschappelijke ophef nodig opnieuw onderzoek te doen naar de legaliteit van de werkwijze van DWN. DWN en Belastingdienst bleken een verschil van mening te hebben over de rechtspositie van de medewerkers van DWN. De Belastingdienst was van mening dat de vrijwilligers die voor DWN werken, zouden moeten worden gezien als werknemers in dienstbetrekking, en dientengevolge zou DWN loonbelasting verschuldigd zijn over de voorgaande jaren.

Uitspraak van de rechter

DWN kon zich niet vinden in deze zienswijze en in 2013 heeft de rechter bevestigd dat er geen sprake is van een dienstverband tussen DWN en de vrijwilligers die voor haar werken. Als gevolg daarvan kan ook geen sprake zijn van loonheffing.

Van DWN Service naar DWN

Na een periode van onduidelijkheid voor haarzelf en haar klanten, is DWN blij met de duidelijke uitspraak over de positie van haar vrijwilligers. DWN heeft besloten met een hernieuwd imago verder te gaan met het aanbieden van professionele diensten met de inzet van vrijwilligers. DWN ziet dit als een waardevol concept dat fondswerving voor goede doelen mogelijk maakt. Onderdeel van haar nieuwe imago is de naamsverandering in 2013 van DWN Service naar DWN.